Juriul YAGP 2019

Alex Fotescu

Maestru de balet

Cosma Levi Lennon

Coregraf Hip-Hop

Corina Dumitrescu

Prim - Balerină Opera Națională Română

Gigel Ungureanu

Director Balet ONB

Mariana Mezei

Director Sportiv U.N.E.F.S

Raluca Ianegic

Prof.Univ.Dr. U.N.A.T.C

Stanoevici Bogdan

Manager Circul Metropolitan Bucuresti

Sanda Ladosi

Director Artistic al CMB

Robert D. Tatoi

Dansator/Coregraf

Jurizarea YAGP 2019

Evoluţia concurenţilor va fi evaluată de către un juriu specializat pe fiecare disciplină în parte (secțiune).
Jurizarea se bazează pe sistemul de 10 puncte și în mod particular fiecare jurat va putea avea câte un comentariu pentru fiecare concurent. Comentariul îl veți putea solicita pe adresa de mail youngartistgrandprix@gmail.com.
Nota finală pentru fiecare piesă coregrafică este obținută din media aritmetică a notelor fiecărui membru al juriului.
Acordarea notelor de către juriu se face după următoarele criterii:
tehnică, expresivitate, orientare scenică şi muzicalitate.
La partea tehnică se urmăreşte în primul rând execuţia cu acurateţe şi precizie a elementelor de bază ale fiecărui stil de dans în parte.
Coregrafia trebuie să evidenţieze maniera în care dansatorul utilizează toate direcţiile şi planurile de mişcare (vertical, orizontal şi sagital), folosind echilibrat spaţiul (scena) de dans, cu execuţii de elemente în picioare, la sol şi în aer.
Juriul îşi rezervă dreptul de a nu acorda unul dintre premii, sau poate conferi acelaşi premiu mai multor concurenţi.
Juriul are permisiunea de a reîncadra piesele coregrafice care au fost înscrise greșit la o anumită categorie, fără a opera penalizări. Deciziile finale ale juriului sunt incontestabile.
Componența juriului și președintele acestuia, vor fi publicate până la data de 1 noiembrie 2019.