Juriul Young Artist Grand Prix 2022

Jurizarea Young Artist Grand Prix 2023

Evoluţia concurenţilor va fi evaluată de către un juriu specializat pe fiecare disciplină în parte (secțiune).
Jurizarea se bazează pe sistemul de 10 puncte și în mod particular fiecare jurat va putea avea câte un comentariu pentru fiecare concurent. Comentariul îl veți putea solicita pe adresa de mail youngartistgrandprix@gmail.com.
Nota finală pentru fiecare piesă coregrafică este obținută din media aritmetică a notelor fiecărui membru al juriului.
Acordarea notelor de către juriu se face după următoarele criterii:
tehnică, expresivitate, orientare scenică şi muzicalitate.
La partea tehnică se urmăreşte în primul rând execuţia cu acurateţe şi precizie a elementelor de bază ale fiecărui stil de dans în parte.
Coregrafia trebuie să evidenţieze maniera în care dansatorul utilizează toate direcţiile şi planurile de mişcare (vertical, orizontal şi sagital), folosind echilibrat spaţiul (scena) de dans, cu execuţii de elemente în picioare, la sol şi în aer.
Juriul îşi rezervă dreptul de a nu acorda unul dintre premii, sau poate conferi acelaşi premiu mai multor concurenţi.
Juriul are permisiunea de a reîncadra piesele coregrafice care au fost înscrise greșit la o anumită categorie, fără a opera penalizări. Deciziile finale ale juriului sunt incontestabile.
Componența juriului și președintele acestuia, vor fi publicate până la data de 1 Decembrie 2023.